ผลตอบแทนจริงจากโลกเสมือน

คุณรู้จักโลกใบนี้ไหม?…
โลกเสมือนจริงที่อยู่ในจอสี่เหลี่ยมเล็กๆ แต่กลับกว้างขวางไร้ขอบเขต
โลกที่คุณสามารถคุยกับคนปาปัวนิวกินีได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า
สามารถรับชมการบรรยายธรรมของชัยคฺในโลกอาหรับได้โดยไม่ต้องผ่านด่านตม. และสามารถซื้อสมสินค้าจากห้างร้นต่างๆได้โดยไม่ต้องรบกับแถวรถยาวเหยียดและด่านจราจรตอนสิ้นเดือน
ใลกใบนี้เป็นที่มาของทั้งความดีมากมายและความชั่วหลากหลาย
เป็นทั้งแสงสว่างที่นำไปสู่ความรู้ และแสงสลัที่นำไปสู่การทำซีนา
เป็นทั้งสนามดะอฺวะฮฺที่สามารถเรียกร้องเชิญชวนผู้คนไปสู่อัลลอฮ และสนามไร้สาระที่สามารถเชิญชวนผู้คนไปสู่ชัยฏอน
เป็นทั้งที่เพาะปลูกเมล็ดพันธ์แห่งความรักในระหว่างพี่น้องมุสลิม และที่เพาะปลูกเมล็ดพันธ์แห่งความเกลียดชังในระหว่างพี่น้องมุสลิม
เป็นทั้งห้องสมุดที่บรรจุประวัติบรรพชนผู้ขายชีวิตของเขาให้แก่อาคิเราะฮฺ และเป็นทั้งห้องสมุดที่บรรจุประวัติของเหล่าทรชนผู้ขายชีวิตของเขาให้แก่ดุนยา
เป็นทั้งที่รวมเสียงอิมามขับขานอายาตของอัลลอฮหลากเสียงหลายทำนอง และเป็นทั้งที่รวมเสียงขับขานอายาตของชัยฏอนหากสไตล์หลายจังหวะ
ดังนั้น ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้บางส่วนของชีวิตไปในโลกเสมือนใบนั้น
โปรดตั้งสิตก่อนสตาร์ทเครื่องสีเหลี่ยมนั่น
และโปรดอย่าประมาทในการเดินทางไปบนโลกใบนั้น
ความเป็นโลกเสมือนจริงของมันอาจทำให้เราลืมไปว่า
สิ่งใดก็ตามที่เราได้ทำ ได้ชม ได้ฟัง ได้รับรู้ ล้วนต้องรับผลตอบแทนจริงๆ
ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษ หรือรางวัลไม่ว่าจะเป็นสวรรค์หรือนรก
เราล้วนต้องได้รับจริง ด้วยชีวิตจริง
แม้มันจะเป็นผลมาจากการกระทำในโลกเสมือนจริงก็ตาม

โดย 

มุซักกิร คอลัมบ์ ปลุก วารสาร โรตีมะตะบะ ฉบับที่ 42