อีกครึ่งหนึ่งของชีวิต
สตรีเพศเป็นคู่ที่มาจากส่วนหนึ่งของบุรุษเพศ
(หะดีษฺรายงานโดย อบู ดาวูด 233 อัต-ติรฺมิซีย์ 113)

ส่งเสริมให้แต่งงาน

“และจงจัดการแต่งงานให้กับผู้ที่ยังโสดในหมู่พวกเจ้า และกับคนดีๆ จากปวงบ่าวผู้ชายของพวกเจ้า และบ่าวผู้หญิงของพวกเจ้า หากพวกเขายากจน อัลลอฮฺจะทรงให้พวกเขาร่ำรวยขึ้นจาก
ความโปรดปรานของพระองค์ และอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงไพบูลย์ ผู้ทรงรอบรู้” (ความหมายจาก สูเราะฮฺ อัน-นูรฺ อายะฮฺที่ 32)

“บรรดาผู้เป็นหนุ่มทั้งหลาย ผู้ใดที่มีความสามารถก็จงสมรสเสีย เพราะแท้จริงมันช่วยลดสายตาของพวกเจ้า และปกป้องอวัยวะเพศจากการกระทำผิดได้ดีกว่า ผู้ใดที่ไม่มีความสามารถก็จงถือศีลอด เพราะมันช่วยหักห้ามความพลุ่งพล่านได้” (หะดีษฺรายงานโดย อัล-บุคอรีย์ 5065,5066 มุสลิม 3384)

“สี่ประการที่เป็นแนวทางของบรรดารอซูล นั่นคือ ความละอาย การใช้เครื่องหอม การสีฟัน และการแต่งงาน” (หะดีษฺรายงานโดย อัต-ติรฺมิซีย์ 1086 หะสัน เฆาะรีบ)

“คนสามพวกที่อัลลอฮฺรับจะทรงช่วยอย่างแน่แท้ นั่นคือทาสีผู้ซื่อสัตย์ที่ต้องการปลดปล่อยตัวเอง ผู้แต่งงานที่ต้องการหลีกห่างจากราคะ และผู้ที่ออกรบในหนทางแห่งอัลลอฮฺ”
(หะดีษฺรายงานโดยอัต-ติรฺมิซีย์ 1706 หะสัน, อัน-นะสาอีย์ 3120,3218)

“ไม่เห็นปรากฏมีสิ่งใด(ที่ดี)สำหรับ(หญิงชาย)สองคนที่รักกัน จะเทียมเท่าการแต่งงาน” (หะดีษฺรายงานโดย อิบนุ มาญะฮฺ1847)

จงจัดการแต่งบุตรีให้กับชายที่ดี

“เมื่อมีชายใดที่ท่านพอใจศาสนาและมารยาทของเขามาสู่ขอกับท่าน ก็จงจัดการสมรสให้เขาเสีย หากท่านไม่ทำ มันจะเป็นเหตุแห่งความปั่นป่วนบนแผ่นดินและความหายนะที่ใหญ่หลวง”
(หะดีษฺรายงานโดย อัต-ติรฺมิซีย์ 1090 อิบนุ มาญะฮฺ 1967)

คู่ชีวิตในดวงใจ

“ผู้คนเลือกสตรีที่จะเป็นคู่ครองด้วยสาเหตุสี่ประการ ด้วยทรัพย์ของนาง ด้วยศักดิ์ศรีของนาง ด้วยความงามของนาง และด้วยการยึดมั่นของนางในศาสนา
ดังนั้นจงฉวยเอาผู้ที่ยึดมั่นในศาสนา แล้วสองมือท่านจะไม่เสียหาย” (หะดีษฺรายงานโดย อัล-บุคอรีย์ 5090 มุสลิม 3620)

“โลกนี้ล้วนคือทรัพย์ และทรัพย์ที่ดีที่สุดในโลกคือผู้หญิงที่ศอลิหะฮฺ” (หะดีษฺรายงานโดย มุสลิม 3628)

อย่าเรียกสินสมรสจนเกินเขต

“ฟังเถิด อย่าได้ตั้งสินสมรสไว้เสียสูง! ฟังเถิด อย่าได้ตั้งสินสมรสไว้เสียสูง! ฟังเถิด อย่าได้ตั้งสินสมรสไว้เสียสูง! เพราะแน่แท้ถ้ามันเป็นเกียรติแก่พวกท่านบนโลกนี้ หรือเป็นการยำเกรงแก่องค์ผู้อภิบาล แน่นอนผู้ที่สมควรต้องปฏิบัติเช่นนั้นก่อนพวกเจ้าคือ ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม (แต่ท่านไม่ได้ทำ) ท่านไม่เคยแต่งงานกับภริยาคนใด และไม่เคยแต่งบุตรสาวของท่านให้กับผู้ใดด้วยสินสมรสที่มากเกินกว่าสิบสองอูกิยะฮฺ ” (รายงานโดย อะหฺมัด1:40,48 จากคำกล่าวของ อุมัรฺ อิบนฺ อัล-ค็อฏฏ้อบ รอฎิยัลลอฮุ อันฮฺหนึ่งอูกิยะฮฺ เท่ากับเงิน 40 ดิรฺฮัม เงินหนึ่งดิรฺฮัม เท่ากับ 3.17 กรัมสิบสองอูกิยะฮฺ หนักเท่ากับเงินประมาณ 1,522 กรัม )

ดุอาอฺแก่คู่บ่าวสาว

มีหลายดุอาอฺที่สามารถกล่าวได้ เช่น
– ให้บรรดามุสลิมะฮฺกล่าวแก่เจ้าสาวว่า ความว่า ด้วยความดีงาม ความจำเริญ และได้มาซึ่งสิ่งที่ดีเลิศ(หะดีษฺรายงานโดยอัล-บุคอรีย์ 3894 มุสลิม 3464)

– ดุอาอฺแก่เจ้าบ่าว เช่น ความว่า ขออัลลอฮฺทรงประทานความจำเริญแก่ท่าน (หะดีษฺรายงานโดย อัล-บุคอรีย์ 6386)

ความว่า ขออัลลอฮฺทรงประทานความจำเริญบนตัวท่าน (หะดีษฺ รายงานโดย อัล-บุคอรีย์ 6387)

ความว่า ขออัลลอฮฺทรงประทานความจำเริญแก่ท่าน บนตัวท่าน และทรงรวมพวกท่านทั้งสองในสิ่งที่ดี (หะดีษฺรายงานโดยอบู ดาวูด 2130 อัต-ติรฺมิซีย์ 1097 อิบนุ มาญะฮฺ 1905)

ดุอาอฺของเจ้าบ่าวต่อเจ้าสาว

ให้เจ้าบ่าวตั้งมือบนศรีษะของเจ้าสาวและกล่าวความว่า
โอ้อัลลอฮฺ ข้าพระองค์ขอจากพระองค์ซึ่งสิ่งที่ดีในตัวนาง และสิ่งที่ดีที่ถูกสร้างมากับนาง และข้าพระองค์ขอหลีกพ้นด้วยพระองค์จากสิ่งที่ไม่ดีของนาง และสิ่งไม่ดีที่ถูกสร้างมากับนาง (หะดีษฺรายงานโดย อบู ดาวูด 2160 อิบนุ มาญะฮฺ 1918)

ดุอาอฺเมื่อต้องการมีเพศสัมพันธ์

ความว่า ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ โอ้ อัลลอฮฺขอพระองค์ทรงหลีกพวกเราให้พ้นจากมารร้าย และขอพระองค์ทรงไล่มารร้ายให้พ้นจากบุตรที่พระองค์ทรงประทานให้เรา
(หะดีษฺรายงาน
โดยอัล-บุคอรีย์ 6388 มุสลิม 3519)

ดุอาอฺเพื่อการสร้างครอบครัวที่เปี่ยมสุข

ความว่า โอ้ องค์อภิบาลแห่งเรา ขอพระองค์ทรงมอบให้แก่เราซึ่งความเย็นตาเย็นใจในคู่ครองและลูกหลานของเรา และขอพระองค์ทรงทำให้เราเป็นผู้นำ(ตัวอย่างที่ดี)แก่บรรดาผู้ยำเกรง (จากสูเราะฮฺ อัล-ฟุรกอน อายะฮฺที่ 74)

ِ