อิสลาม : ความรัก?
ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงในมุมมองอิสลาม

ซุฟอัม อุษมาน
เรียบเรียง

คำนำ
หลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ 
ทั้งดีและร้าย 
ทั้งที่ดำเนินไปอย่างเงียบเชียบหรือเป็นที่โจษจันเอิกเกริก
 ทุกอย่างเกิดขึ้นโดยมีผลกระทบต่อตัวมนุษย์เองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สิ่งที่ดำเนินและเกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์นั้นล้วนมิอาจหนีพ้นกำหนดแห่งองค์อัลลอฮฺผู้เป็นเจ้า
 ความรักก็เป็นเพียงหนึ่งในสิ่งอันน่าอัศจรรย์ซึ่งมีอยู่มากมายมหาศาลที่พระองค์สร้างขึ้น
โดยความจริงแล้ว ความรักเป็นกรรมสิทธิแห่งการเสกสรรค์ขององค์อภิบาลอย่างแน่แท้
การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่พระองค์ได้
เปิดเผยไว้ในบัญญัติของพระองค์จึงควรแก่การศึกษาและซึมซับให้ดียิ่ง
หากเราเป็นหนึ่งในจำนวนผู้สนใจไยดีความรัก
แม้นมีหนุ่มสาวคู่ใดที่กำลังจะรักใคร หรือตกอยู่ในหลุมแห่งรัก
และแม้กระทั่งคู่ชีวิตที่ตัดสินใจร่วมเดินบนเส้นทางแห่งรักด้วยกันแล้ว
ล้วนพึงได้รับอานิสงค์จาก “อิสลาม : ความรัก ?” เล่มเล็กๆ เล่มนี้
ด้วยมุมมองที่อาจจะแปลกไปจากความเข้าใจเดิมๆ ไม่มากก็น้อย
ข้าพเจ้าหวังไว้เช่นนั้น
ในการเรียบเรียง 
ผู้เขียนได้รับประโยชน์จากงานของท่าน อิบนุอัล-ก็อยยิม อย่างมากมายยิ่ง 
ข้อมูลสำคัญที่ผู้เรียบเรียงนำมาเสนอ ณที่นี้ส่วนใหญ่หยิบยกมาจาก 
เราเฎาะตุล มุหิบบีน วะ นุซฮะตุลมุชต๊ากกีน และ อัด-ดาอฺ วะ อัด-ดะวาอฺ ทั้งสองเล่มของท่าน
สำหรับผู้สนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมแล้ว 
อิบนุ อัล-ก็อยยิม ได้นำเสนอแง่มุมที่น่าสนใจยิ่งเกี่ยวกับความรัก
 และความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงในมุมมองของอิสลาม 
และเป็นการยากที่จะหาผู้อธิบายท่านอื่นๆ มาเปรียบเทียบ
ขอองค์อัลลอฮฺผู้เป็นเจ้าแห่งความรัก 
ชี้ทางแห่งความถูกต้องและประทานความรักอันบริสุทธิ์สถาพร 
แด่หัวใจผู้ใฝ่หาสัจธรรมอันเปี่ยมด้วยศรัทธาทุกคนด้วยเทอญ
อามีน

ซุฟอัม อุษมาน
ผู้เขียน
Advertisements