ศอหาบะฮฺสนองตอบคำสั่งของอัลลอฮและรอซูลของพระองค์

   

อัลลอฮผู้ทรงสูงส่ง ตรัสไว้ในซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ อายะฮฺที่ 199
ว่า

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ
الْجَاهِلِينَ

“เจ้าจงยึดเอาการอภัย และจงใช้ให้กระทำความดี
และจงอย่าใส่ใจกับพวกที่ขาดสติ”

        รายงานจากอับดุลลอฮ อิบนิ อับบาส
รอฎิยัลลอฮุอันฮฺว่า “อุยัยนะฮฺ อิยนิ อุศนิน อิบนิ ฮุซัยฟะฮฺ อิบนิ บัดริน
ได้เดินทางมาพักอยู่กับ อัลหุร อิบนิ ก็อยศิน อบิน อุศนิน(ลูกของพี่ชายของเขา)
ซึ่งเป็นผู้หนึ่งจากบรรดาผู้ใกล้ชิดกับอุมัร
และเขาเป็นคนหนึ่งจากบรรดานักท่องจำอัลกุรอานและที่ปรึกษาส่วนตัวของอุมัร
ซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุและคนหนุ่มๆ”
               อุยัยนะฮฺได้กล่าวแก่อัลหุร
อิบนุก็อยศิน ว่า “โอ้ลูกของพี่ชายของฉัน
ท่านเป็คนสำคัญของเจ้าเมืองคนนี้มิใช่หรือ?
อยากจะให้ท่านขออนุญาตให้ฉันได้เข้าพบเขาหน่อย” อัลหุร กล่าวว่า
“ฉันจะขออนุญาติให้ท่านได้เข้าพบเขา”
หลังจากนั้นอัลหุรก็ได้ขออนุญาตให้อุยัยนะฮฺได้สำเร็จ
ครั้นเมื่ออุยัยนะฮฺได้เข้าพบอุมัรแล้วก็กล่าวขึ้นว่า “นี่แน่ะ
ลูกของอัลค็อฏฏอบเอ๋ย ฉันขอสาบานต่ออัลลอฮว่า ท่านมิได้ให้อะไรแก่เราอย่างมากมายเลย
ล่านก็มิได้ปกครองพวกเราด้วยความยุติธรรม” อับดุลลอฮ อิบนุ อับบาส กล่าวว่า
อุมัรได้ฟังดังนั้นก็โกรธมาก อยากจะจัดการกับอุยัยนะฮฺเสียให้ได้
อัลหุรจึงกล่าวขึ้นว่า “โอ้ท่านอมีรุลมุอฺมินีน
แท้จริงอัลลอฮได้ตรัสแก่นบีของพระองค์ว่า “สูเจาจงยึดเอาการอภัย
และจงใช้ให้กระทำความดี และจงอย่าใส่ใจกับบรรดาผู้ขาดสติทั้งหลาย”
และแท้จริงแล้วชายคนนั้นก็อยู่ในจำพวกคนขาดสติและโง่เขลา และขอสาบานต่ออัลลออว่า
อุมัรไม่ได้อะไรเกินเลย ในขณะที่เขาอ่านอายะฮฺนี้ให้อุมัรฟัง
และท่านกลับหยุดการกระทำด้วยการอยู่กับคำสอนจากคัมภีร์ของอัลลอฮ”
(บันทึกโดยบุคอรีย์)
        ท่านจงพิจารณาดูการที่อุมัร รอฎิยัลลอฮุอันฮฺ
รีบสนองตอบและปฏิบัติตามพระบัญชาของอัลลอฮ
และได้แสดงออกซึ่งมารยาทอันดีต่อพระดำรัสของพระองค์
ทั้งๆที่อุมัรนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่า เขาเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยว
ท่านอภัยให้กับผู้แสดงมารยาทอันเลวทรามกับท่าน
และท่านก็ไม่ใส่ใจกับผู้ที่กระทำแบบโง่เขลากับท่าน

Advertisements