รายงานจากอนัส อิบนิ มาลิก รอฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า
“อบูฏอลฮะฮฺเป็นชาวอันศอรที่มีต้นอินทผาลัมมากที่สุดในนครมะดีนะฮฺ
และสวนอินทผาลัมที่เขาโปรดมากที่สุดอยู่ที่ยัรฮาอฺ ซึ่งหันหน้าไปทางมัสญิด
ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮฺวะซัลลัม
จะเข้ามาในสวนแห่งนี้และดื่มน้ำที่มีของหอมเจือปนอยู่ด้วย เมื่ออายะฮฺที่ว่า
“สูเจ้าทั้งหลายจะไม่ได้รับความดี
จนกว่าสูเจ้าทั้งหลายจะบริจาคสิ่งที่โปรดและรักยิ่ง” ได้ถูกประทานลงา
อบูฏอลฮะฮฺได้ลุกขึ้นยืนและกล่าวว่า “โอ้ท่านรอซูลแห่งอัลลอฮ แท้จริงอัลลอฮ
ได้ตรัสว่า สูเจ้าจะไม่ได้รับความดี
จนกว่าสูเจ้าทั้งหลายจะบริจาคสิ่งที่สูเจ้าโปรดและรักมาก
และสมบัติที่ฉันรักมาที่สุดคือ สวนที่ยัรฮาอฺ
และแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ฉันบริจาคเพื่ออัลลอฮ
ฉันหวังว่าจะได้รับความดีจากมันและจะเป็นเสบียง ณ อัลลอฮ ดังนั้น
ขอให้ท่านจัดการกับมันตามที่อัลลอฮจะให้ท่านเห็นสมควรเถิด” ท่านรอซูล
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า “ดีมากๆ นั่นแหละคือทรัพย์ที่กำไร
แท้จริงฉันได้ยินสิ่งที่ท่านพูดแล้ว
และฉันเห็นว่าท่านควรจะให้แก่เครือญาติที่ใกล้ชิดเถิด” อบูฏอลฮะฮฺกล่าวว่า
“ฉันจะทำตามนั้น ท่านรอซูลุลลอฮ” แล้วอบูฏอลฮะฮฺก็จัดสรรให้กับบรรดาเครือญาติของเขา
และตระกูลของลุงของเขาเอง” (บันทึกโดยบุคอรีย์และมุสลิม)