รายงานจากอับดุลลอฮ อิบนิ อุมัร รอฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า “เมื่อายะฮฺที่ว่า
“สูเจ้าทั้งหลายจะไม่ได้รับวามดี
จนกว่าสูเจ้าทั้งหลายจะบริจาคสิ่งที่พวกสูเจ้าโปรดและรักมาก”
ได้ปรากฏเป็นที่แน่ชัดแก่ฉัน ฉันก็นึกทบทวนดูสิ่งต่างๆที่อัลลอฮได้ประทานให้แก่ฉัน
แต่ฉันไม่พบว่ามีสิ่งใดที่ฉันโปรดยิ่งไปกว่า “มัรญานะฮฺ” ทาสหญิงชาวโรมันของฉัน
แล้วอิบนุอุมัร ก็กล่าวว่า “เธอผู้นั้นเป็นอิสระแล้วเพื่ออัลลอฮ” ดังนั้น
หากฉันจะกลับไปเอาสิ่งที่ฉันทำไปเพื่ออัลลอฮได้ละก้อ
ฉันต้องแต่งงานกับนางอย่างแน่นอน” (บันทึกโดยอัลบัซซาร)
          
 อัลฮากิมได้รายงานโดยเพิ่มข้อความว่า “ดังนั้น นาฟิอฺ ก็ได้แต่งงานกับนางผู้นั้น
และเธอได้กลายเป็นมารดาของลูกๆของเขา”