รายงานจากอับดุลลอฮ อิบนุ มัสอูด รอฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า “เมื่ออายะฮฺที่ว่า
“ผู้ใดเป็นผู้ให้อัลลอฮยืมซึ่งเป็นการยืมอย่างดียาง” ได้ถูกประทานลงมา
อบูอัดดะฮดาฮฺ รอฎิยัลลอฮุอันฮฺ ได้กล่าวว่า “โอ้ท่านรอซูลุลลอฮ
แท้จริงอัลลอฮทรงประสงค์จะยืมอะไรจากเรากระนั้นหรือ?” ท่านรอซูล
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮฺวะซัลลัม ตอบว่า “ถูกแล้ว อบูอัดดะฮดาฮฺ” อบูอัดดะฮดาฮฺกล่าวว่า
“เราอยากจับมือของท่าน” อิบนุมัสอูดเล่าว่า อบูอัดดะฮดาฮฺ ก็ได้จับมือของท่านรอซูล
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮฺวะซํลลัม แล้วกล่าวขึ้นว่า
“แน่แท้ฉันได้ยอมให้อัลลอฮยืมสวนของฉันแล้ว ในสวนนั้นมีต้นอินทผาลัมอยู๋ 600 ต้น”
แล้วเขาก็เดินมาจนถึงสวนในขณะที่ภรรยาของเขาอยู่ในสวนนั้นกับลูกๆของนาง
อบูอัดดะฮดาฮฺก็ร้องเรียกขึ้นว่า “อุมมุดดะฮดาฮฺ” นางก็ตอบรับว่า “มาแล้วจ๊ะ”
แล้วเขาก็กล่าวว่า “ออกจากสวนนี้เถิด เพราะฉันได้ให้อัลลอฮทรงยืมมันไปแล้ว”
(บันทึกโดยอบูยะอฺลา)
           อัลฮัยษะมีได้กล่าวไว้ในหนังสือ “มัจมะอฺ
อัลซะวาอิด” ว่า ฮะดีษที่บันทึกโดยอบูยะอฺลา และอัฏฏ็อบรอนียฺนั้น
สายสืบของทั้งสองท่านนี้เชื่อถือได้
และสายสืบของอบูยะอฺลาก็มีคุณสมบัติครบสมบูรณ์ถูกต้อง