อนาชีด : อัลลอฮุอักบัร ยาอักศอ
จากใจผมถึงพวกท่านทุกคนผู้ห่วงแหนอัลอักศอ…
 
 
الله اكبر  يا أبطال
الله اكبر  يا أقصى
صبرا يا اقصى لن ننساك
ميعاد العزة  في مسراك
سندك عروشا للطغيان
وسنمضي أسودا للميدان

الله اكبر  يا أبطال
الله اكبر يا أقصى
لن نرضى الذل أو الإذلال
لن نحني رأسا للأنذال
فرسان العزة في الهيجاء
رايات النصر  في العلياء

الله اكبر  يا أبطال
الله اكبر  يا أقصى
يا روحا طارت  للجنات
سنسير تباعا للجبهات
سأذود وحيدا عن أقصاي
وأموت شهيدا ذاك مناي

الله اكبر  يا أبطال
الله اكبر يا أقصى
طلقات المدفع في الميدان
نغمات تشدو بالألحان
فالحور تنادي للميدان
هبوا للجنة  يا شجعان

 
 
Advertisements