นี่เป็นสิ่งยืนยันเพียงเล็กน้อยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายที่ชี้ให้เห็นว่า
บรรดาศอหาบะฮฺ รอฎิยัลลอฮุอันฮุมนั้น มีความรักท่านรอซูล
ศ็ฮลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ยิ่งกว่าที่พวกเขารักตัวเองเสียอีก
ความรักในตัวท่านรอซูลนั้นเหนือความรักที่มีต่อพ่อ แม่ สามี และลูก
และนั่นคือหญิงที่เป็นศอหาบะฮฺคนหนึ่งได้แสดงต่อท่านรอซูลมาแล้ว
ทั้งๆที่นางต้องประสบกับเคราะห์กรรมอันใหญ่หลวง ด้วยการพลัดพรากจากสามี พ่อ ลูก
และพี่น้องของนางในวันทำสงครามอุฮุด
แต่ทว่าเคราะห์กรรมอันนั้นมิได้ทำให้นางลืมถามหาท่านรอซูล
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลลัม และปรารถนาให้ท่านมีความปลอดภัยด้วยใจจริง

     
และหากเราหันกลับมาพิจารณาหลักฐานต่างๆเหล่านั้น เราจะพบว่า
อันความรักของบรรดาศอหาบะฮฺ รอฎิยัลลอฮุอันฮุม ที่มีต่อท่านรอซูล
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลมนั้น มันเกินกว่าความรักที่มีต่อชีวิตของพวกเขาเสียอีก
เช่นอย่าง สะอดฺ อิบนุ รอเบียอฺ รอฎิยัลลอฮุอันฮฺ
ได้สั่งเสียพวกของเขาชาวอันศอรก่อนที่เขาจะสิ้นใจว่า
ให้พวกเขาคุ้มกันและปกป้องท่านรอซูลุลลอฮอย่างดีที่สุด
ถึงแม้ว่าพวกเขาจะต้องพินาศทั้งหมดก็ตาม ซึ่งเขากล่าวว่า “ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ
สำหรับพวกเจ้าที่จะบอกว่าบริสุทธิ์ใจต่อท่านรอซูลฯ
เพราะในพวกเขายังมีคนขี้ขลาดอยู่” และเช่นอบูฏอลฮะฮฺ รอฎิยัลลอฮุอันฮฺ
ซึ่งคอยปกป้องเป็นเกราะกำบังให้ท่านรอซูลุลลอฮ
ด้วยเกรงว่าลูกธนูของพวกมุชริกีนจะมาโดนท่านรอซูล
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮฺวะซัลลัม(มีต่อ…)