รายงานจากอนัส อิบนิ มาลิก รอฏิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า
“เมื่อครั้งเกิดสงครามอุฮุดนั้น ชาวมะดีนะฮฺได้เข้าร่วมรบด้วย พวกเขาพากันกล่าวว่า
“มุฮัมหมัดถูกสังหารแล้ว” จนเสียงตะโกนบอกข่าวการตายของท่านนบี
ดังไปทั่วชานเมืองมะดีนะฮฺ หญิงชาวอันศอรผู้หนึ่งได้ออกมา
แล้วนางก็ได้พบกับบิดาของนาง ลูกของนาง สามีของนาง และพี่ชายของนาง
ซึ่งไม่ทราบว่านางพบใครก่อน โดยเมื่อนางผ่านผู้คนนางก็จะถามว่า “คนนี้เป็นใคร?”
พวกเขาก็บอกว่า “บิดาของเธองัยล่ะ นี่สามีของเธอ นี่ลูกชายของเธอ” แล้วนางก็ถามว่า
“ท่านรอซูลุลลอฮเป็นอย่างไรบ้าง?” พวกเขาก็ตอบว่า “เดินไปข้างหน้าเถิด”
นางก็เดินไปจนมาถึงท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
นางได้จับชายเสื้อของท่านแล้วกล่าวว่า “โอ้ท่านรอซูลุลลอฮ
ฉันไม่เคยคิดถึงสิ่งอื่นใดแล้ว ที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ท่านปลอดภัยจากอันตราย”
(บันทึกโดยอัฏฏ็อบรอนี ในหนังสือ “อัลเอาสัฏ”)

Advertisements