รายงานจากอนัส รอฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า “อบูฏอลฮะฮฺ รอฎิยัลลอฮุอันฮฺนั้น
เป็นพลธนูอยู่เบื้องหน้าท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮฺวะซัลลัมในสงคราอุฮุด
โดยที่ท่านนบีถือโล่ป้องกันอยู่ข้างหลังอบูฏอลฮะฮฺ
ท่านนบีก็ชะเง้อดูว่าลูกธนูจะไปตกตรงไหน และอบูฏอลฮะฮฺก็จะแอ่นอกของเขาขึ้นทุกครั้ง
พร้อมกับกล่าวว่า “อย่างนี้แหละ ด้วยเกียรติของพ่อและแม่ของฉัน
ลูกธนูนั้นจะไม่โดนท่านหรอก โอ้ท่านรอซูลุลลอฮ
หน้าอกของฉันจะคอยปกป้องหน้าอกของท่านเอง”
และปรากฏว่าอบูฏอลฮะฮฺจะคอยเอาตัวของเขากันร่างของท่านรอซูล
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮฺวะซัลลัมอยู่ตลาดเวลา เขาจะกล่าวว่า “ฉันนี้แข็งแรง โอ้ท่านรอซูล
ดังนั้นขอให้ท่านชี้แนะให้ฉัน ฉันจะจัดการธุระให้ท่าน
และได้โปรดสั่งฉันให้ทำตามที่ท่านประสงค์ได้เลย”

Advertisements