อุรวะฮฺ อิบนิ มัสอูด อัษษะกอฟี ผู้แทนของกุร็อยชที่ถูกส่งมายังท่านรอซูล
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมรสงครามฮุดัยบียะฮฺ ได้เล่าให้บรรดาสหายของเขาฟัง
เมื่อกลับจากการทำสนธิสัญญาฮุดัยบิยะฮฺแล้ว ว่า “ฟังนะพวกเรา ขอสาบานต่ออัลลอฮว่า
แท้จริงฉันเคยเป็นทูตไปยังกษัตริย์ต่าง ฉันเป็นทูตไปยังไกเซอร์ กิสรอ นัจญาซีมาแล้ว
ขอสาบานต่ออัลลอฮว่า
ฉันไม่เคยเห็นกษัตริย์องค์ใดเลยที่ข้าราชบริพารจะยกย่องให้เกียรติ
ยิ่งไปกว่าที่บรรดาสาวกของมุฮัมหมัดเทิดทูนให้เกีรตติต่อท่าน ขอสาบานต่ออัลลอฮ
ไม่ว่ามุฮัมหมัดจะใช้ให้พวกเขาทำอะไร พวกเขาก็จะรีบทำตามทันที
เมื่อท่านจะอาบน้ำละหมาด พวกเขาก็จะรีบช่วยกันจัดหารน้ำที่ท่านจะใช้อาบน้ำละหมาด
และเมื่อมุฮัมหมัดพูดอะไรออกมา พวกเขาจะพากันลดเสียงให้ค่อยต่อหน้าท่านทันที
และพวกเขาจะไม่จ้องดูท่านจนเกินไป เพื่อเป็นการให้เกียรติท่าน” (บันทึกโดยบุคอรีญ์
ในฮะดีษเรื่อง การทำสนธิสัญญาฮุดัยบียะฮฺ)