เชิญร่วมรับฟังคุฎบะฮฺวันศุกร์
หัวข้อ
 
"มุมมองอิสลามกับสถานการณ์ปัจจุบัน"
 
โดย อุซตาซ อิดรีส หะยีอาแว
 
วันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2553
ณ มัสญิดประจำจังหวัดนราธิวาส หาดนราทัศน์(มัสญิดโดมขาว)