ซัยดฺ อิบนุษาบิต กล่าวว่า “ท่านรอซูลุลลอฮ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮฺวะซัลลัม ได้ส่งฉันไปค้นหาสะอดฺ อิบนุ รอเบียอฺ ในวันทำสงครามอุฮุด ท่านได้สั่งฉันว่า “หากท่านพบเขาก็จงบอกสลามของฉันกับเขาด้วย และจงถามเขาด้วยว่า เขาเป็นอย่างไร?” ซัยดฺเล่าวว่า แล้วฉันก็ตระเวนค้นหาเขาท่ามกลางศพของผู้ตายในที่สุด ฉันก็พบเขาในสภาพที่ใกล้จะสิ้นใจเต็มที ร่างกายของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลจากดาบและหอก 70 กว่าแห่งด้วยกัน ฉันกล่าวกับเขาว่า “โอ้สะอดฺ ท่านรอซูลุลลอฮฝากสลามมาถึงท่านด้วย และท่านฝากให้ฉันถามว่าท่านเป็นอย่างไร?” สะอดฺตอบว่า “ขอความสันติจงมีแด่ท่านรอซูลและท่านด้วยเช่นกัน ท่านจงกลับไปบอกท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ด้วยว่า ฉันได้กลิ่นสวรรค์แล้ว และท่านจงไปบอกพวกของฉันชาวอันศอรด้วยว่า ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆสำหรับพวกเจ้าที่จะบอกว่าบริสุทธิ์ใจต่อท่านรอซูล เพราะ ในพวกเขานั้นยังคงมีคนขี้ขลาดอยู่” แล้วเขาก็สิ้นใจ ขออัลลอฮทรงเมตตาแก่เขาด้วยเถิด
    ฮากิมได้รายงานไว้ในหนังสือ อัลมุสตัดร็อก ของเขา โดยกล่าวว่า “นี่เป็นฮะดีษที่สายสืบศอฮีฮ แต่อัลบุคอรีย์ และมุสลิมมิได้รายงานเอาไว้” อิมามอัซซะฮะบีกล่าวว่า เป็นฮะดีษศอฮีฮ(มีต่อ…)