รายงานจากอับดุรเราะฮฺมาน อิบนุ อบีลัยลา จากบิดาของเขา กล่าวว่า “อุสัยดฺ อิบนุ หุฎอยรฺ รอฎิยัลลอฮุอันฮฺ เป็นคนดีมีอารมณ์ขัน  ในขณะที่เขาอยู่กับท่านรอซูล ศ็ฮลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เขาก็พูดคุยกับพรรคพวกและทำให้พวกเขาหัวเราะห์ ท่านรอซูลจึงเอามือกระทุ้งที่เอวของเขา เขาจึงกล่าวว่า “ท่านทำให้ฉันเจ็บมาก” ท่านรอซูลจึงกล่าวว่า “ถ้าเช่นนั้น ท่านก็ทำให้ฉันเจ็บบ้าง” เขากล่าวว่า “โอ้ท่านรอซูลแห่งอัลลอฮ แท้จริง ท่านนั้นมีเสื้อปิดอยู่ แต่ฉันไม่มีเสื้อ” บิดาของอับดุรเราะฮฺมานเล่าว่า ท่านรอซูล ศ็อลลัลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จึงถอดเสื้อขึ้น  อุสัยดฺก็โผเข้าไปกอดท่านรอซูลุลลอฮแล้วจูบที่สีข้างของท่าน แล้วกล่าวว่า “ท่านอยู่ในฐานะพ่อและแม่ของฉัน โอ้ท่านรอซูลุลลอฮ นี่แหละที่ฉันต้องการจะทำ” บันทึกโดยฮากิม และท่านกล่าวว่า “นี่เป็นฮะดีษศอฮีฮที่มีสายรายงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แต่อัลบุคอรีย์และมุสลิมไม่ได้รายงานฮะดีษนี้ อัซซะฮะบีย์ก็เห็นด้วยกับฮากิมว่าเป็นฮะดีษศอฮีฮ”(มีต่อ…)