นึกๆไปแล้ว ดูเหมือนว่าเรากำลังอยู่ในโลกที่กำลังเลียนแบบธรรมชาติ
ไม่ว่าจะเป็นระเบียบการเข้าแถวซื้ออาหาร ขึ้นรถเมล์ ระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ
ระบบการปกครอง เหล่านี้ต่างเป็นความพยายามของมนุษย์ที่พยายามจัดระเบียบสังคม
มนุษย์เพื่อให้อยู่รอด
สงบสุข อย่างเต็มความสามารถ โดยศึกษาธรรมชาติของโลก ธรรมชาติของมนุษย์
เพื่อจัดตั้งระบบขึ้นมา แล้วนำมนุษย์เข้าสู่ระบบนั้นๆด้วย สุดท้ายพวกเขาก็หวังว่า
วิถีโคจรของชีวิตมนุษย์จะเดินทางหมุนเวียนเหมือนกับ
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว และโลกที่อยู่ในวิถี อย่างมีระบบและสง่างาม

 จะว่าไปแนวความคิดเหล่านี้ไม่ได้ผิดและพลาดอะไร
ถ้าจะเปรียบสภาพของนักคิดเหล่านี้ว่าเป็นเหมือนเด็กที่กำลังลองผิดลองถูกไปสู่การหาคำตอบที่ดีที่สุด
แต่ปัญหาของ
ปัญหามันไม่ได้เป็นเช่นนั้น
เพราะพวกเขาส่วนมากเริ่มต้นการแสวงหาคำตอบของจักรวาล
ด้วยการปฏิเสธระบบระเบียบของผู้สร้างจักรวาล ไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจ สังคม
การปกครอง
หรือกฎระเบียบในครอบครัวก็ตาม
และไม่แปลอะไรที่เรา(มุสลิม)
จะรู้สึกปลาบปลื้มยินดีอย่างที่สุดกับการเกิดมาท่ามกลาง "คำตอบ"
ที่ผู้สร้างหามาให้แล้ว เราไม่จำเป็นต้องลองผิดลองถูกในการแก้ปัญหา
ครอบครัวหรือปัญหาสังคม
แต่ความปลาบปลื้มเช่นนี้มันล้าหลังเสียแล้ว
หากความปลาบปลื้มนี้ไม่ได้ถูกสานต่อด้วยการนำ "คำตอบ"
เหล่านี้ไปสู่ผู้ไม่รู้จัก "คำตอบ" นี้

 และแน่นอนต้องนำไปสู่ผู้อื่นด้วยวิธีของ "ธรรมะ(ชาติ)"
ท่านอบุล อะอฺลา เมาดูดี ปราชญ์ในยุค 2446-2522 ผู้ก่อตั้งกลุ่มญะมาอัต
อิสลามีย์ (
Jama’at
I-Islami)
ของปากีสถาน ได้นำอิสลามไปสู่อื่นด้วยวิธีเช่นนี้
ท่านเผชิญหน้ากับ
วิกฤติอิสลามด้วยวิธีอันลึกซึ้ง
ท่านแสดงความคิดเห็นไว้อย่างชัดเจนโดยใช้วิสัยทัศน์แบบอิสลามในการวิเคราะห์สังคม
เศรษฐกิจ และระบบการปกครอง

  ที่สำคัญคือ ท่านต่อสู้ ภายใต้แนวคิดการสนับสนุนกำจัดการกดขี่คอร์รัปชั่น
และการแสวงประโยชน์จากผู้อื่นทั้งทำการจัดระเบียบที่เป็นธรรมของพระเจ้าขึ้นบนโลก
โดยชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแนวความคิดแบบตะวันตกสามารถที่จะเอาชนะได้ด้วยความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลเท่านั้น

 และนี่เป็นเหตุผลว่าเหตุใดจึงต้องทำความเข้าใจต่อแนวคิดทุนนิยม สังคมนิยม
และฟาสซิสต์ให้ลึกซึ้งพอๆกับระบบของอิสลาม ทั้งที่มุสลิมเราไม่ชอบมันเอาเสียเลย
เพราะผู้
ที่จะลุกขึ้นมาประณามดอกเบี้ย
จะทำให้คนอื่นเชื่อถือได้อย่างไร หากบุคคลนั้นไม่เข้าใจวิถีของมัน

 ท่านอบุล อะอฺลา เมาดูดี
เป็นผู้ที่สามารถอธิบายระบบการปกครองแบบอิสลามได้อย่างชัดเจนในงานเขียนต่างๆของท่าน
โดยที่ขั้นตอนสู่สังคมอิสลามนั้นคือ การวางโครงร่าง
อย่างเป็นขั้นเป็นตอนของกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงสังคม
และการปกครองเพื่อนำไปสู่การจัดระเบียบสังคมอย่างเป็นระบบระเบียบและรูปธรรม

 มิใช่เพียงแค่นั่งของดุอาอฺให้เราพ้นจากสังคมญาฮิลิยะฮฺนี้
โดนที่ไม่หาหนทางกำจัดมันออกไปจากสังคมนี้แม้สักนิด

 โดย ชาดัมเย็น คอลัมบ์ คนในประวัติศาสตร์ วารสาร โรตีมะตะบะ
ฉบับที่
29


Advertisements