อัลลอฮทรงยกย่องบรรดาศอหาบะฮฺ

รายงานจากอบีสะอีด อัลคุดรี รอฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮฺวะซัลลัม ได้กล่าวว่า

يأتي على الناس زمان يغزوفيه فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فيقولون : نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال : هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فيقولون: : نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال : هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فيقولون: : نعم فيفتح لهم

"จะมีสมัยหนึ่งซึ่งบุคคลกลุ่มหนึ่งในสมัยนั้นจะทำสงครามกัน พวกเขาจะถามวว่า : ในพวกท่านนั้นมีศอหาบะฮฺของท่านรอซูลุลลอฮอยู่ด้วยหรือเปล่า? พวกเขาจะตอบว่า : มี แล้วเมืองนั้นก็จะถูกพิชิตโดยพวกเขาเหล่านั้น หลังจากนั้น ก็จะมาถึงสมัยหนึ่งซึ่งมีคนกลุ่มหนึ่งออกทำศึกสงคราม จะมีเสียงถามว่า : ในพวกท่านนั้นมีสหายของบรรดาศอหาบะฮฺอยู่ด้วยหรือเปล่า? พวกเขาตอบว่า : มี แล้วเมืองนั้นก็จะถูกพิชิตโดยพวกเขาเหล่านั้น หลังจากนั้น ก็จะมาถึงสมัยหนึ่งซึ่งคนกลุ่มหนึ่งออกทำศึกสงคราม ก็มีเสียงถามว่า : ในพวกท่านนั้นมีสหายของสหายของศอหาบะฮฺอยู่บ้างไหม? พวกเขากล่าวว่า : มี แล้วเมืองนั้นก็ถูกพิชิตโดยพวกเขาเหล่านั้น"
(บันทึกโดยบุคอรีย์และมุสลิม)

ในฮะดีษนี้ ท่านรอซูลุลลอฮ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ชี้ไว้อย่างชัดเจนว่า อัลลอฮผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงเดชานุภาพจะประทานการพิชิตเมืองให้แก่บรรดาบุคคลเหล่านั้น เพื่อเป็นการยกย่องและให้เกียรติแก่บรรดาศอหาบะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และแก่บรรดาสหายของศอหาบะฮฺ และแก่บรรดาสหายของผู้เป็นสหายของบรรดาศอหาบะฮฺเช่นเดียวกัน