สถานภาพของศอหาบะฮฺที่ระบุไว้ในอัลกุรอานและซุนนะฮฺ 


บรรดาศอหาบะฮฺเป็นบุคคลที่ประเสริฐยิ่ง


                 อัลลอฮได้ตรัสไว้ในซูเราะฮฺอาละอิมรอน
อายะฮฺที่
110 ว่า


كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ


ท่านทั้งหลายเป็นประชาชาติที่ดีเลิศ
ที่ถูกส่งออกไปยังมวลมนุษย์ โดยท่านใช้ให้ทำในสิ่งที่ดีงามกัน
และห้ามปรามกันจากสิ่งที่เลวทรามทั้งปวง
” 

                อิบนุอับบาส รอฎิยัลลอฮุอันฮุมา
ได้กล่าวว่า

هم الدين هاجروامن مكة إلى
المدينة وشهدوا بدراوالحديبية 

เขาเหล่านั้นได้แก่บรรดาผู้อพยพจากมักกะฮฺไปยังนครมะดีนะฮฺ
ผู้ที่ได้เข้าร่วมในสงครามบัดรและสงครามฮุดัยบียะฮฺ” 

                อุมัร อิบนุลค็อฏฏอบ ได้กล่าวว่า 

من فعل فعلهم كان مثلهم

ผู้ใดกระทำสิ่งที่บรรดาเขาเหล่านั้นกระทำ ผู้นั้นก็เหมือนกับพวกเขา” 

                รายงานจากอิมรอน อิบนุฮุศ็อยน
รอฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า

خير الناس قرني ثم الذين
يلونهم ثم الذين
يلونهم
قال عمرال :
فلاأدري أ ذكربعدقرنه : قرنين أو ثلاثه؟
ثم إن بعدهم
قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون
 ولايؤتمنون وينذون ولا يوفون ويظهر
فيهم السمن
وزادفي رواية :
ويحلفون ويستحلفون
رواه البخاري ومسلم والترميذي

                “คนที่ดีที่สุดคือคนที่อยู่ในยุคของฉัน
และผู้ที่อยู่ในยุคถัดไป และผู้ที่อยู่ในยุคถัดไป

อิมรอนกล่าวว่า
ฉันไม่ทราบเหมือนกันว่า ท่านได้กล่าวว่า
ต่อจากยุคของท่านไปอีก
2 ยุค หรือ 3
ยุคกันแน่ หลังจากนั้นจะมีชนกลุ่มหนึ่ง พวกเขารู้เห็นแต่จะไม่ถูกให้เป็นพยาน
พวกเขาจะคดโกงและจะไม่ได้รับความเชื่อถือ พวกเขาจะสาบานแต่ไม่ทำตามคำสาบาน
และพวกเขาจะอ้วน

                ในบางรายงานมีเพิ่มเติมว่า
และพวกเขาจะสาบานโดยไม่ถูกขอให้สาบาน
(บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ มุสลิม และติรมีซีย์)

                อบูนุอัยมฺได้รายงานไว้ในหนังสือ อัลฮุลยะฮฺ (เล่มทที่
1 หน้า 375) จากอิบนุมัสอูด
รอฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า

إن الله نظر في
قلوب العباد فاختار محمد {ص}فبعثه برسالبه وانتخبه بعلمه ثم نظرفي قلوب الناس بعده
فاختارالله له أصحاباًفجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه{ص} فمارآه المؤمنون حسنا فهو
حسن وما رآه المؤمنون قبيحاُ فهو عندالله قبيح

                แท้จริงอัลลอฮทรงมองดูหัวใจของบ่าว
แล้วทรงเลือกมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม แล้วทรงแต่งตั้งให้ประกาศศาสนา
และพระองค์ทรงเลือกท่านด้วยความรู้ของพระองค์
หลังจากนั้นก็ทรงมองดูหัวใจของมนุษย์คนอื่นๆ แล้วทรงเลือกบรรดาศอหาบะฮฺให้ท่านนบี
และทรงให้พวกเขาเป็นผู้ช่วยเหลือในการปกปักษ์รักษาศาสนา
และให้เป็นผู้ทำหน้าที่ช่วยเหลือในกิจการต่างๆของท่านนบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ดังนั้น สิ่งที่บรรดาผู้ศรัทธาเห็นว่าดี
มันก็เป็นสิ่งดี และสิ่งที่บรรดาผู้ศรัทธาเห็นว่าน่าเกลียด มันก็เป็นความน่าเกลียด
ณ ที่อัลลอฮ

                อบูนุอัยมฺยังได้รายงานไว้อีกว่า
จากอับดุลลอฮ อิบนิอุมัร รอฎิยัลลอฮุอันฮุมา กล่าวว่า

من كان مستنا
فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد{ص}كانوا خير ه
ذه الأمة : أبرها
قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفها  قوم
إختارهم الله لصحبة نبيه{ص}ونقل دينه 
فتشهوا بأخلاقهم فهم أصحاب محمد{ص}كانوا على الهدى المستقيم والله ورب
الكعبة

                ผู้ใดที่ต้องการทำแบบอย่างที่ดี
เขาก็จงทำตามแบบอย่างที่ดีของผู้ที่ได้ตายไปแล้ว
เขาเหล่านั้นคือศอหาบะฮฺของมุฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
พวกเขาเป็นประชาชาติที่ดีที่สุด เป็นผู้มีคุณธรรมมาก มีหัวใจที่บริสุทธิ์
มีความรู้อย่างลึกซึ้ง และเป็นผู้มีความลำบากน้อยที่สุดในการนับถือศาสนา
เป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮได้ทรงเลือกให้เป็นสหายของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮฺวะซัลลัม
และทำการสืบทอดศาสนาของพระองค์ ดังนั้น
ท่านทั้งหลายจงเจริญรอยตามความประพฤติอันดีงามของพวกเขาเถิด พวกเขาคือ
บรรดาศอหาบะฮฺของท่านนบีมุฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ซึ่งเขาเหล่านั้นดำรงอยู่บททางนำที่เที่ยงธรรม
ขอสาบานต่ออัลลอฮและผู้เป็นเข้าของอัลกะอฺบะฮฺ
”(มีต่อ)


Advertisements