คำพูดที่ดีนั้นคือความสวยงาม
ใครๆก็อยากให้มีคนมาพูดดีกับตนเองด้วย
ใช้คำพูดที่ไพเราะ
น้อบน้อม และถ่อมตน
พูดด้วยนำเสียงที่อ่อนหวานและน่าฟัง 

โดยเฉพาะคนที่เป็นมุสลิม
คนที่มีอัลลอฮเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างปากและและลิ้นของเขา
และให้เขาสามารถใช้มันเพื่อการพูดคุยคุยได้
คนที่มีท่านรอซูล(ศ.ล)ผู้ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีเลิศ
ในด้านมารยาท ซึ่งหมายถึงมารยาทแห่งการพูดด้วย 

จะเป็นเช่นไรกันน่ะ
หากมุสลิมพูดจาด้วยเสียงดังโวยวาย
ใช้คำหยาบคาย และสกปรก
เป็นคำที่ลามก และไม่สบายหู 

จะเป็นเช่นไรกันน่ะ
หากมุสลิมไม่มีความไพเราะในการพูดจาเลย
ความอ่อนน้อม และอ่อนหวานของคำพูด
ไม่ได้ปรากฏในการพูดคุยสนทนาของมุสลิมเลย

แน่นอน มันคือมหาวิบัติที่ยิ่งใหญ่
เพราะแท้จริงแล้ว คำพูดที่ดีนั้นคือ ความดีงาม
และคำพูดที่เลวนั้น คือ ความต่ำทราม
และมันคือความอธรรมที่จะชุดรั้งศิลธรรม ความสุขสันติมิให้บังเกิดขึ้นมาได้
 

zunnur@islamicsibling


Advertisements