คำนำ
بسم الله الرحمن الرحيم
ด้วยพระนามของอัลลอฮ ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสม

อัลฮัมดุลิลลาฮฺ ขอสรรเสริญแด่อัลลอฮเป็นอย่างมากที่พระองค์ได้ทรงประทานความสำเร็จให้แก่ผมและผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ 
จนเป็นรูปเล่มออกมาสู่สายตาของพี่น้องทั้งหลายในขณะนี้

ในหนังสือเล่มเล็กๆนี้ มีเนื้อหาสาระมุ่งเน้นให้เราได้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ของบรรดาศอหาบะฮฺ ใน่แง่มุมต่างๆได้มากพอสมควร 
ทั้งในด้านการอีมานต่ออัลลอฮด้วยการสนองตอบพระบัญชาของพระองค์โยเร็วพลัน 
เช่น อุมัร อิบนุลค็อฏฏอบ หรือ อบูอัดดะฮฺดาฮฺ เป็นต้น 
หรือการเสียสละชีวิต ทรัพย์สิน และความสุขส่วนตัว เพื่อต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ โดยไม่มีความเสียดายเลยแม้แต่น้อย
อีกทั้งความรักในตัวท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอาอะลัยฮฺวะซัลลัม อันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าความรักพ่อแม่ ลูก และครอบครัวของเขาเองเสียอีก
จนศัตรูผู้คิดร้ายยอมรับในความดีข้อนี้ และแน่นอนยิ่งเราผู้เป็นประชาชาติของท่านรอซูล ต่างก็มีความรักและให้เกียรติแก่บรรดาศอหาบะฮฺโดยทั่วหน้ากัน
เรายอมรับในการเป็นคอลีฟะฮฺของอบูบักร อุมัร อุสมาน และอลี โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังเช่นที่พวกชีอะฮฺได้มีอคติต่อศอหาบะฮฺบางท่าน
ถึงกับกล้าประณามว่าเป็นกาฟิรเป็นมุนาฟิก เพราะไปแย่งตำแหน่งคอลีฟะฮฺจากอลี ซุบฮานัลลอฮ…!
ท่านพี่น้องที่รัก ขอให้เราได้ศึกษาและทำความเข้าใจจากประวัติศาสตร์อิสลาม เราก็จะประจักษ์ชัดว่า
ใครกันแน่ที่เป็นมุนาฟิก ใครกันแน่ที่เป็นกาฟิร มาเถอะ…
เรามาท่องไปกับชนยุคแรกแห่งประชาชาติอิสลามกันเถิด 
แล้วเราจะได้พบเห็ฯความจริงและตัวอย่างที่ดีสำหรับชุนรุ่นหลังในประชาชาติอิสลามอย่างเราๆ
และผมขอวิงวอนต่ออัลลอฮ ซุบฮานะฮุวะตะอาลา ขอพระองค์ได้โปรดประทานความดีแก่บรรดาศอหาบะฮฺเหล่านั้น
และเราทั้งหลายโดยทั่วหน้ากัน.

วัสสลาม
อาจารย์ อับดุลลอฮ แดงโกเมน
วิทยากรสถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่อิสลาม
(สถาบันกลาง)