คำสั่งแรกที่ถูกนำมายังศาสนทูตท่านสุดท้ายคือ
จงอ่าน
การปฏิวัติทั้งมวลบนโลกใบนี้เริ่มขึ้นจาก การปฏิวัติทางปัญญา
เมื่อเผด็จการในสังคมใดต้องการทำลายความเข้มแข็งของผู้คนในสังคมนั้นๆ
สิ่งแรกที่เขาจะทำลายคือ หนังสือ” 

ก็เพราะพลังที่น่ากลัวที่สุดสำหรับความอธรรมคือพลังแห่งความรู้
ถ้าไม่มีพลังแห่งความร็ก็จะไม่มีพลังแห่งศรัทธา
ถ้าไม่มีพลังแห่งศรัทธา หัวใจของผู้คนก็จะไร้ชีวิตชีวา
สิ้นหวัง และตายลงอย่างช้าๆ
หัวใจที่ตายซากของผู้คนนี่เองคือเสบียงชั้นดีที่จะต่ออายุให้ยุคสมัยแห่งการอธรรมดำเนินต่อไป 

หากเยาวชนมุสลิมคืออนาคตของประชาชาติอย่างที่ใครๆขานกล่าว
เยาวชนของเราก็ควรจะเป็นคนกลุ่มแรกๆที่มีความรักในการอ่านเติบโตเต็มเปี่ยมในหัวใจ
เป็นการอ่านที่รู้ว่าสิ่งใดควรอ่าน
และแปรเปลี่ยนสิ่งที่ควรอ่านั้นออกมาเป็นการกระทำของชีวิต
เมื่อดวงไปแห่งความรู้ถูดจุดสว่างไสว
อนาคตแห่งความมือดมิดย่อมจะถูดขับไล่มลาย
เมื่อการปฏิวัติทางปัญญาปรากฏ
อนาคตแห่งการปฏิวัติอื่นๆจึงจะตามมาได้ 

ฉะนั้นเพื่อจะยุติสมัยแห่งความอธรรม
และความตกต่ำที่ดำเนินมาอย่างช้านาน
จงตื่น จงลุก และจงอ่าน
เพราะคำสั่งแรกที่ถูกนำมายังศาสนทูตท่านสุดท้านและยังเรา : ประชาชาติสุดท้าย
คือคำสั่งที่ว่าจงอ่าน

 

โดย มุซักกิร คอลัมบ์ ปลุก วารสาร โรตีมะตะบะ ฉบับที่ 41


Advertisements