โอ้ผู้ทรงอภัยโทษให้แก่ความผิดพลาดของอาดัมมาแล้ว
โปรดอภัยให้แก่ความผิดพลาดของบ่าวที่อ่อนแอยิ่งกว่าอาดัมอย่างปวงข้าพระองค์ด้วยเถิด

โอ้ผู้ทรงช่วยเหลือให้อิบรอฮีมผ่านบททดสอบมาแล้วอย่างมากมาย
โปรดช่วยเหลือให้บ่าวที่อ่อนแอยิ่งกว่าอิบรอฮีมอย่างปวงข้าพระองค์ผ่านบททดสอบทั้งหลายของชีวิตไปได้ด้วยเถิด

โอ้ผู้ทรงประทานความอดทนอย่างที่สุดให้แก่อัยยูบมาแล้ว
โปรดประทานความอดทนอย่างที่สุดให้แก่บ่าวที่อ่อนแอยิ่งกว่าอัยยูบอย่างปวงข้าพระองค์ด้วยเถิด

โอ้ผู้ทรงประทานความกว้างขวางของหัวใจให้ยูซุฟรู้จักให้อภัยแกพี่น้องของเขามาแล้ว
โปรดประทานความกว้างขวางของหัวใจให้แก่บ่าวที่อ่อนแอยิ่งกว่ายูซุฟอย่างปวงข้าพระองค์รู้จักให้อภัยแด่พี่น้องของเราด้วยเถิด

โอ้ผู้ทรงชำระล้างความโสมมและเหล่าผู้สร้างความโสมมของโลกให้แก่นูฮมาแล้ว
โปรดชำระล้างความโสมมและเหล่าผู้สร้างความโสมมของโลกให้แก่บ่าวที่อ่อนแอยิ่งกว่านูฮอย่างปวงข้าพระองค์ด้วยเถิด

โอ้ผู้ทรงประทานชัยชนะเหนือกลุ่มชนผู้อธรรมให้แก่มูซามาแล้ว
โปรดประทานชัยชนะเหนือกลุ่มชนผู้อธรรมให้แก่บ่าวที่อ่อนแอยิ่งกว่ามูซาอย่างปวงข้าพระองค์ด้วยเถิด

โอ้ผู้ทรงปกป้องอีซาให้พ้นจากการปองร้ายของเหล่าผู้ปองร้ายมาแล้ว
โปรดปกป้องบ่าวที่อ่อนแอยิ่งกว่าอีซาอย่างปวงข้าพระองค์ให้พ้นจากการปองร้ายของเหล่าผู้ปองร้ายด้วยเถิด

โอ้ผู้ทรงประทานอาณาจักรที่ปกครองโดยกฎหมายของพระองค์ให้แก่สุลัยมานมาแล้ว
โปรดประทานอาณาจักรที่ปดครองโดยกฎหมายของพระองค์ให้แก่บ่าวที่อ่อนแอยิ่งกว่าสุลัยมานอย่างปวงข้าพระองค์ด้วยเถิด

"โอ้ผู้ทรงเมตตาให้ปวงข้าพระองค์ได้ถือกำเนิดเป็นหนึ่งในประชาชาติของมหาบุรุษที่ชื่อมุฮัมหมัด
อันเป็นความเมตตาที่หาประมาณมิได้ของพระองค์
โปรดให้เราได้ดำเนินชีวิตในโลกนี้ตามรอยทางของเหล่าอัมบิยาอฺผู้มีเกียรติ
และได้ใช้ชีวิตในโลกหน้าอยู่ร่วมกับพวกท่านด้วยเถิด"

โดย มุซักกิร คอลัมบ์ ปลุก วารสาร โรตีมะตะบะ ฉบับที่ 36


Advertisements