เพื่อน     คือคนที่พร้อมจะมองข้ามความผิดพลาดของเรา
พี่น้อง    คือคนที่พร้อมจะชี้ข้อผิดพล่ดให้เราเห็น
ด้วยการตักเตือนที่อ่อนโยน

เพื่อน     คือคนที่เป็นกังวลต่อสถานะของเขาในสายตาของเรา
พี่น้อง    คือคนที่เป็นกังวลต่อสถานะของเราในสายตาของอัลลอฮ

เพื่อน     คือคนที่เป็นทุกข์ร้อนเมื่อเราไม่พอใจเขา
พี่น้อง    คือคนที่เป็นทุกข์ร้อนเมื่ออัลลอฮไม่พอใจเรา

เพื่อน     คือคนที่อยู่แล้วทำให้เรารู้สึกใกล้ชิดกับเขา
พี่น้อง    คือคนที่อยู่ด้วยแล้วทำให้รู้สึกใกล้ชิดกับอัลลอฮ

เพื่อน     คือคนที่มีเราอยู่ในสายตาเสมอ
พี่น้อง    คือคนที่มีเราอยู่ในดุอาอฺเสมอ

เพื่อน     คือคนที่หวังจะเห็นเราประสบความสำเร็จในโลกนี้
พี่น้อง    คือคนที่หวังจะเห็นเราประสบความสำเร็จในโลกหน้า

 

(หนึงใน)บุคคลที่อัลลอฮจะให้อยู่ใต้เงาของพระองค์ในวันที่ไม่มีร่มเงาใดนอกจากร่มเงาของพระองค์
คือ คนสองคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ พวกเขาจะพบกัน
และจะจากกันในหนทางของอัลลอฮ

(ฮะดีษ รายงานจากอบูฮุรอยเราะฮฺ บันทึกโดยบุคอรีย์)

 

โดย มุซักกิร คอลัมบ์ ปลุก วารสาร โรตีมะตะบะ ฉบับที่ 24