ถนนสายนี้ไม่ได้โดยด้วยกลีบกุหลาบ
หากเป็นขวากหนามที่พร้อมจะทิ่มตำ
เป็นอุปสรรคที่พร้อมจะขัดขวาง
และเป็นความเจ็บปวดที่พร้อมจารุณทำร้าย 

ถนนสายนี้ไม่เคยโรยด้วยกลีบกุหลายบ
ไม่เคยเลยที่ผู้ยืนหยัดก้าวเดินไปบนเส้นทางนี้จะได้สุขสบาย
แต่ด้วยขวากหนาม อุปสรรค และความเจ็บปวดนานา
วีรชนมากมายแล้วได้เติบโต ต่อสู้ และล่วงหน้าไป
ด้วยดวงตาที่ทองเห็นสาสน์ที่ถือ มีค่ายิ่งกว่าความสุขสบายของตนเอง
และด้วยดวงใจท่มองเห็นที่พักพิง ณ ปลายทาง
หอมหวานกว่าที่พักพิงระหว่างทาง

 ถนนสายนี้สายการเผยแผ่อิสลาม
ไม่ได้และไม่เคยโรยด้วยกลีบกุหลาย
แต่ปลายทางของมันหอมยิ่งกว่ากุหลาบ!

 

โดย มุซักกิร คอมลัมบ์ ปลุก วารสารโรตีมะตะบะ ฉบับที่ 17