เยาวชนที่รัก !

แง่มุมต่างๆที่เป็นอันตรายบางอย่างในชีวิตของอุมมะฮฺ ตั้งแต่ในยุครุ่งอรุณแห่งการฟื้นฟูของอุมมะฮฺ แตกต่างกันออกไปในระหว่างวิธีการเผยแผ่
การแทรงแซงต่างๆในการเรียกร้องมาสู่ศรัทธา ความหลากหลายของวิธีการเผยแผ่ ความแตกต่างของแผนงานและวิธีการ
และความมากมายของบรรดาผู้นำและผู้ออกคำสั่ง
เหล่านี้ คือ ความสับสนปั่นป่วนของความพยายาม และการกระจัดกระจายของพลังงาน
มันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุผลในสภาพการณ์เช่นนี้ 
เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นที่จะ้ต้องดำเนินการศึกษาถึงการเรียกร้องเผยแผ่ของกลุ่มต่างๆเหล่านี้ และจัดตั้งดุลยภาพขึ้นมา
ให้เป็นแกนสำหรับประชาชนผู้ต้องการที่จะเป็นนักฟื้นฟู
เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะอธิบายแก่ท่านอย่าง่ายๆและอย่างสังเขปในการเชิญชวนของขบวนการ"อิควาน อัลมุสลิมูน"
หรือการเรียกร้องของอิสลามในฮฺจเราะฮฺศตวรรษที่ 14 นี้

Advertisements