เยาวชนที่รัก!

อุดมคติเป็นวัตถุปัจจุบันสำคัญ ถ้าประชาชนเชื่อมั่นและแสดงความจริงใจในการยอมรับเพื่อบรรลุงผสำเร็จแล้ว
มันจะเพิ่มกำลังใจแก่เขา และพร้อมที่จะอุทิสศจน เสียสละ และปฏิบัติตาม เพื่อความประจักษ์แจ้ง
สาระ 4 ประการ คือ…
 1.ความศรัทธา
2.ความบริสุทธิ์ใจในการยืนหยัด
3.พลังใจที่ก่อให้เกิดความกระตือรือร้น
4.การปฏิบัติตาม
ทั้งหมดนี้เป็นคุณลักษณะของเยาวชน

พื้นฐานของความศรัทธา คือ หัวใจที่เฉลียวฉลาด
พื้นฐานของพลังใจ คือ อารมณ์ที่เข้มแข็ง
พื้นฐานของความบริสุทธิ์ใจ คือ หัวใจที่สะอาด
และพื้นฐานของการปฏิบัติการ คือ เจตนารมณ์ที่กระชุ่มกระชวย
คุณลักษณะเหล่านี้เป็นของคนหนุ่มสาว

จากประเด็นนี้ เยาวชนและหนุ่มสาวได้เป็นอยู่ตามปกติวิสัย ทั้งในยุคก่อนและยุคปัจจุบัน
เป็นหลักของการฟื้นฟูในทุกกลุ่มชน ความลับในการฟื้นฟูหรือพัฒนาใดๆก้ตาม และคนหนุ่มสาวเหล่านี้ คือ "ผู้ชูธงอุดมคติ"
 
 إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى

 แท้จริงพวกเขาเป็นชายหนุ่มที่ศรัทธาต่อพระเจ้าของพวกเขา และเราได้เพิ่มแนวทางที่ถูกต้องให้แก่พวกเขา(อัลกะฮฺฟี : 13)

ท่านมีหน้าที่มากมาย ความรับผิดชอบของท่านนั้นหนักหน่วงมาก ประชาชาติได้มอบสิทธิอย่างนับไม่ถ้วนแด่ท่า
และสาส์นนี้เป็นภาระหนักที่วางอยุ่บนไหล่ของทาน 
ฉะนั้น ท่านจำต้องคิดอย่างหนัก ต้องทำงานอย่างหนัก และต้องให้เขาใจอย่างแจ่มชัดถึงฐานะของท่าน
ท่านต้องออกมาช่วยเหลือในการสร้างอุมมะฮฺ และจะต้องทำให้สมบูรณ์ซึ่งสิทธิอันสมบูรณ์แบบจากความหนุ่มแน่นนี้

คนหนุ่มสาวเจริญเติบโตขึ้นมา ท่ามกลางความสงบ ชุมชนที่เข้มแข็งและสันติ
กำลังมีชีวิตอยู่ในความเจริญมั่งคั่ง ที่ได้ทำการหล่อเลี้ยงอยู่ี้นี้
ดังนั้น คนหนุ่มมักจะระแวดระวังตัวเองมากกว่าที่จะทำงานเพื่อสังคมของเขา
คนหนุ่มชื่นชมอยู่กับการหาความสุข สนุกสนาน และการละเล่นใส่ตัว วิญญาณของเขายังสงบนิ่งและความสำนึกของเขายังไม่ถูกรบกวน
คนหนุ่มจะเจริญเติบโตด้วยความขยันหมั่นเพียร อุตสาหพวิริยะ 
ภายใน "อุมมะฮฺ" ซึ่งกำลังถูกกดขี้ กิจกรรมต่างๆถุกยึดครองโดยบรรดาผู้แย่งชิง
ท่านต้องทำงานอย่าหนัก ตราบที่เป็นไปได้
เพื่อให้รื้อฟื้นสิทธิต่างๆที่ถูกขโมยไป มรดกที่ถูกทำให้เสียหายยับเยิน เสรภาพที่สูญสิ้น คุณค่าที่สูงส่ง และเกียรติภูมิ
ศักดิ์ศรีของอุมมะฮฺที่ได้ถูกทำลายลงไป 
ในกรณ๊นี้ จึงเป็นภาระหน้าที่แก่คนหนุ่มสาวที่จะอุทิศตัวแก่อุมมะฮฺของเขาให้มากกว่านี้ ให้มากกว่าเพื่อตัวเอง 
ในการกระทำเช่นนี้ เขาจะบรรลุผลสำเร็จแห่งโลกนี้โดยผ่านชัยชนะ และในโลกหน้าก้จะได้รับความสำเร็จ โดยการตอบแทนจากอัลลอฮ อินชาอัลลอฮ…

พี่น้องทั้งหลาย! จงเตรียมพร้อมเถิด ชัยชนะอยู่ใกล้บรรดาผู้ศรัทธาแล้ว ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ 
สำหรับผู้ยทนหยัดที่แท้จริงเท่านั้น

Advertisements