เวลาที่เราได้ยินอะไรไม่ถนัด
เรามักจะขอให้คนพูดพูดอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะฟังให้ชัดขึ้น
และยามที่เข้าใจอะไรไม่ชัดเจน
เราก็มักจะขอคำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความเข้าใจ
โดยเฉพาะหากคนพูดเป็นคนที่พิเศษสำหรับเรา
และเรื่องที่ถูกกล่าวถึงนั้นเป็นเรื่องที่เราสนใจ
เราย่อมขวนขวายที่จะฟังให้ชัด
รู้ให้แน่ เข้าใจให้ลึกซึ้ง

 

แต่เวลาที่อ่านอัลกุรอาน
คำพูดของผู้ที่เราเฝ้าบอกว่ารัก
รายละเอียดที่เราบอกกันเสมอว่าเป็นธรรมนูญของชีวิต
เรามีความปรารถนาแค่ไหน…ไขว่คว้าสักเท่าไหร่
ที่จะฟังให้ชัดว่าอัลลอฮตรัสว่าอะไร
ที่จะรู้ให้แน่ว่าถ้อยคำเหล่านั้นมีความหมายอย่างไร
ที่จะเข้าใจลึกซึ้งในสาส์นที่กำลังถูกอ่านผ่านริมฝีปาก

 

หรือเราไม่อยากรู้ว่าผู้เป็นที่รักกล่าวอะไรกับเรา?

 

โดย มุซักกิร คอลัมบ์ ปลุก
วารสารโรตีมะตะบะ ฉบับที่
29


Advertisements