เราจะสร้างบุคคลที่มีคุณลักษณะเช่นไร?


1.สร้างบุคคลที่มีความเป็นอีบาดุรรอฮมาน 
     อีบาดุรรอฮมาน คือ ผู้ที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮในทุกสภาพของเขา และในทุกสถานการณ์ที่เข้าประสบ เขาจะทำทุกอย่างเพื่อความ
สูงส่งของพระดำรัสของอัลลอฮ และเขาจะไม่ละอายหรือเกรงใจใครทั้งสิ้น นอกจากอัลลอฮ(คือ เขาจะไม่แคร์ใครทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ พี่น้อง สหาย ครูบาอาจารย์ ผู้เดียวที่เขาจะแคร์คืออัลลอฮผู้ทรงสูงส่ง)

2.สร้างบุคคลที่มีความเป็นเราะห์มาตุลลิลอาลามีน
     เราะห์มาตัลลิลอาลามีน  ไม่ใช่บุคคลที่มีความห่วงใยต่อพี่น้องมุสลิม มีความรักใคร่ต่อพี่น้องมุสลิมเพียงอย่างเดียว แต่เขาคือผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อ อาทรต่อทุกสรรพสิ่ง 
เขาจะมีความรัก ห่วงใยต่อมนุษยชาติทั่วโลก เขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้มนุษย์ชาตินั้นยอมจำนนต่ออัลลอฮผู้ทรงเมตตาปราณี ซ้ำเขาจะมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์และพืชต้น ดอกไม้ ธรรมชาติอีกด้วย

3.สร้างบุคคลที่มีความเป็นค็อยรุลอุมมะห์
     ค็อยรุลอุมมะห์  คือ 
ผู้ที่มีความสูงส่งในด้านศิลธรรม เป็นผู้ที่มีความสุจริต ความซื่อสัตย์ และมีความปราถนาอย่างแรงกล้าที่จะกระทำแต่สิ่งที่ดีงามต่างๆ เพื่ออัลลอฮซุบฮานาฮุวาตาลา ชนเหล่านี้คือผู้ที่มนุษยชาติจะนำเขามาเป็นบุคคลตัวอย่าง

4.สร้างบุคคลที่มีความเป็นคอลีฟะตุลอัรดฺ
      คอลีฟะตุลอัรด คือ ผู้ที่คอยบริหารและจัดการระบบทุกอย่างบนโลกใบนี้ในรูปแบบที่ถูกต้องตามบัญญัติของอัลลอฮซุบฮานาฮุวาตาอา มีความทะเยอทะยานที่จะ
สร้างความเจริญก้าวหน้าของอิสลามบนโลกใบนี้ ซึ่งความทะเยอทะยานของเขาที่ทำเพื่อสนองความประสงค์อัลลอฮนั้น จะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งวิทยาการต่างๆที่ทันสมัยและเจริญก้าวหน้า ความเจริญก้าวหน้าในศาสตร์ต่างๆ แพทยศาสตร์ วิศวะกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และต่างๆอีกมากมาย

เหล่านี้คือคุณลักษณะของมุสลิมในอุดมคติ มุสลิมที่จะทำให้อิสลามเจริญงอกงาม และยิ่งใหญ่บนโลกแห่งความไม่แน่นอน

และเพื่อปลดปล่อยมนุษยชาติให้พ้นจากการเป็นทาสของมนุษย์ด้วยกัน

ให้เป็นบ่าวของอัลลอฮ(ซ.บ) พระเจ้าที่แท้จริงแต่เพียงผู้เดียว


โดย hanzalah ibn ausman@fityatulhaq

Advertisements