ใครบางคนเคยบอกไว้ว่า "การได้อยู่กับคนที่เรารักเป็นความสุข"
หากประโยคนี้เป็นความจริง
ความสุขอาจสามารถพิสูจน์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรักที่เราเข้าใจตัวเองผิดมาตลอดได้

เรามักบอกกันเสมอว่า "เรารักอัลลอฮ"
แต่การละหมาด…ซึ่งหมายถึงการได้เข้าเฝ้าพระองค์ ได้อยู่กับพระองค์
…ทำให้เรามีความสุขได้มากแค่ไหน?

เรามักบอกกันเสมอว่า "เรารักนบี"
แต่การดำเนินชีวิตตามวิถีของท่าน…ซึ่งหมายถึงการรับประกันความเป็นไปได้ว่า เรามีสิทธิ์จะได้อยู่กับท่าน
…ทำให้เรามีความสุขได้มากแค่ไหน?

เรามักบอกกันเสมอว่า "เรารักอิสลาม"
แต่การใช้ชีวิตอย่างสนิทสนมกับหลักการอิสลาม
…ทำให้เรามีความสุขได้มากแค่ไหน?

ลองตรวจสอบความสุขของเราดูในวันนี้
บางที…เราอาจตกใจกับความจริงแห่งความรัก
…ที่เราคิดมาตลอดว่าตัวเองมี

โดย มุซักกิร คอลัมบ์ ปลุก วารสารโรตีมะตะบะ ฉบับที่ 28